maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UGODA, UMOWA UGODY, UMOWY UGODY, WZÓR UMOWY UGODA, WZORY UMÓW, UGODA,

Ugoda

 Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .,

dalej zwanym Kupującym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z siedzibą w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr KRS  . . . . . . .. . . . . .., NIP . . . . . . . . . . . . . .,

reprezentowana przez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej pomiędzy nimi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strony zgodnie oświadczają, że w produktach, o którym mowa powyżej znajdowały

 się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 2

Strony zgodnie oświadczają, iż dla zakończenia istniejącego pomiędzy nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego za wady towaru:

Sprzedający zobowiązuje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

w tym roszczeń odszkodowawczych,

Kupujący zobowiązuje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 3

Kupujący niniejszym pokwitowuje odbiór sumy, o której mowa w § 2

§ 4

Obie strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą wobec siebie żadnych pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z . . . . . . . . . . . . r.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowę sporządzono w . . . . . . . .  jednobrzmiących egzemplarzach, po . . . . . . . .  dla każdej ze stron.

 …………………….                                                                              ……………………

 

 

 

 
Bugatti vs Eurofighter
Bugatti vs Eurofighter
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie