maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UGODA, UMOWA UGODY, UMOWY UGODY, WZÓR UMOWY UGODA, WZORY UMÓW, UGODA,

Ugoda

 Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .,

dalej zwanym Kupującym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z siedzibą w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr KRS  . . . . . . .. . . . . .., NIP . . . . . . . . . . . . . .,

reprezentowana przez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej pomiędzy nimi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strony zgodnie oświadczają, że w produktach, o którym mowa powyżej znajdowały

 się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 2

Strony zgodnie oświadczają, iż dla zakończenia istniejącego pomiędzy nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego za wady towaru:

Sprzedający zobowiązuje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

w tym roszczeń odszkodowawczych,

Kupujący zobowiązuje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 3

Kupujący niniejszym pokwitowuje odbiór sumy, o której mowa w § 2

§ 4

Obie strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą wobec siebie żadnych pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z . . . . . . . . . . . . r.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowę sporządzono w . . . . . . . .  jednobrzmiących egzemplarzach, po . . . . . . . .  dla każdej ze stron.

 …………………….                                                                              ……………………

 

 

 

 
Trevis Pastrana is The Best
Trevis Pastrana is The Best
Zobacz
FILMY
PaŸdziernik 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie