maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA POŻYCZKI, UMOWY POŻYCZKI, WZÓR UMOWY POŻYCZKI, UMOWA POŻYCZKI, WZORY UMÓW, UMOWA POŻYCZKI,

Umowa pożyczki

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . .,

dalej zwanym Pożyczkodawcą

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . .,

dalej zwanym Pożyczkobiorcą

§ 1

1. Pożyczkodawca na mocy niniejszej umowy udziela Pożyczkobiorcy pożyczki

 pieniężnej w kwocie . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).

2. Pożyczkobiorca niniejszym kwituje odbiór kwoty pożyczki.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wraz ze spłatą nominalnej kwoty pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci

 Pożyczkodawcy odsetki w wysokości . . . . . . . . . . . . . ., za okres od dnia zawarcia

 niniejszej umowy do dnia zwrotu przedmiotu pożyczki określonego w ust. 1.

§ 3

W razie niedokonania zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie określonym w § 2 ust. 1

 umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w

 wysokości . . . . . . . . w skali roku.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

 cywilnego.

§ 5

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Pożyczkodawca                                                                   Pożyczkobiorca
 

 
Rolls Royce Phantom vs Maybach 57s
Rolls Royce Phantom vs Maybach 57s
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie