maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA ZAMIANY, UMOWY ZAMIANY, WZÓR UMOWY ZAMIANY, UMOWA ZAMIANY, WZORY UMÓW, UMOWA ZAMIANY,

Umowa zamiany

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymującym się

 dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymującym się

 dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 którego wartość trony zgodnie oceniają na . . . . . . .zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . .).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, o której

mowa w ust. 1, na . . . . . . . . . . . . . . . . . .w zamian za jego zobowiązanie do

przeniesienia własności rzeczy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , którego

 wartość strony zgodnie oceniają na . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . ).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zamian za zobowiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o którym mowa w § 1 ust. 2, zobowiązuje się przenieść na niego własność rzeczy

 określonej w powyższym ustępie oraz dopłacić różnicę wartości zamienianych

 rzeczy w wysokości . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .).

§ 3

Wydanie i objęcie rzeczy podlegających zamianie oraz dopłata różnicy nastąpiły w

 dniu zawarcia umowy, co też strony niniejszym potwierdzają.

§ 4

Koszty zamiany, w tym obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,

 spoczywają w równym stopniu na obu stronach umowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . .                                                                                     . . . . . . . . . . . . . .
 

 
Peugeot 206 s16 sw vs Bmw e36 2.0
Peugeot 206 s16 sw vs Bmw e36 2.0
Zobacz
FILMY
Wrzesień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie