maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA ZAMIANY, UMOWY ZAMIANY, WZÓR UMOWY ZAMIANY, UMOWA ZAMIANY, WZORY UMÓW, UMOWA ZAMIANY,

Umowa zamiany

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymującym się

 dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymującym się

 dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 którego wartość trony zgodnie oceniają na . . . . . . .zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . .).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, o której

mowa w ust. 1, na . . . . . . . . . . . . . . . . . .w zamian za jego zobowiązanie do

przeniesienia własności rzeczy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , którego

 wartość strony zgodnie oceniają na . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . ).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zamian za zobowiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o którym mowa w § 1 ust. 2, zobowiązuje się przenieść na niego własność rzeczy

 określonej w powyższym ustępie oraz dopłacić różnicę wartości zamienianych

 rzeczy w wysokości . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .).

§ 3

Wydanie i objęcie rzeczy podlegających zamianie oraz dopłata różnicy nastąpiły w

 dniu zawarcia umowy, co też strony niniejszym potwierdzają.

§ 4

Koszty zamiany, w tym obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,

 spoczywają w równym stopniu na obu stronach umowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . .                                                                                     . . . . . . . . . . . . . .
 

 
Traktor drift
Traktor drift
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie